LAADIMINE

Kirjuta otsingusõna

Juubel Persoon

3 küsimust: finantsspetsialist Leili Aru

Jaga

Millistes koolides oled õppinud?

Õppima läksin 1970. aasta sügisel Rakvere Majandustehnikumi eelarveliste asutuste raamatupidamist. 1972. aastal reorganiseeriti kool Rakvere Pedagoogikakooliks.

Kuidas sattusid tööle tolleaegsesse Tartu Meditsiinikooli?

Praktikale sattusin 1973. aasta 15. jaanuaril Tartu Meditsiinikooli juures asuvasse tsentraliseeritud raamatupidamisse (Tartu Meditsiinikool, Tartu Kunstikool ja Tartu Muusikakool). Praktika ajal juba „moositi“ mind tööle – Tartu Meditsiinikooli direktor kutsus mind kooli raamatupidajaks. 1977. aastal pandi mind pearaamatupidajaks (Kõrgkooli arhiivis on näiteks olemas Eesti NSV Kõrgema ja Keskerihariduse Ministeeriumi poolt välja antud käskkiri seltsimees L. Aru pearaamatupidajaks nimetamise kohta 07.02.1977 – toim.).

Kuidas võrdleksid enda praegust tööd sellega, mida tegid siis, kui siia tööle tulid?

On toimunud üks huvitav muutus. Tsentraliseeritud raamatupidamine lõppes vist 1991. aastal. Nüüd on siis jälle tsentraliseeritud raamatupidamine – aga vähemalt paberivaba (arvete haldamiseks kasutame praegu e-arvete keskust – toim.). Tööle tulen rõõmuga!

FAKTE TARTU TERVISHOIU KÕRGKOOLI TÖÖTAJATEST

• Tänavu saavad pikema kui 10-aastase staažiga Tartu Tervishoiu Kõrgkooli töötajad tunnustuseks hõbemärgi (51 inimest) ja pikema kui 25-aastase staažiga töötajad kuldmärgi: finantsspetsialist Leili Aru (tööstaaž 48 aastat), vanemõpetaja Maie Timm (43), laborant Sirje Tiisler (40), vanemlektor Mare Remm (39), lektor Merle Kolga (39), kaasprofessor Ülle Parm (38), juhtivlektor Anne Vahtramäe (33), lektor-osakonna juhataja Zinaida Läänelaid (33), lektor Inge Paju (31), kaaslektor Mai Treial (30), vanemlektor Tiina Kukkes (30), lektor Terje Arula (30), asjaajamise spetsialist Ene Linnok (29), kaaslektor Erle Remmelgas (29) ja õppetöö spetsialist Ave Pärand (28).

• Aastal 2021, mil Tartu Tervishoiu Kõrgkool tähistab 210. aastapäeva, tähistavad oma juubelit ka 35 kõrgkooli töötajat 138-st: noorimad neist said 25-aastaseks, eakaim juubilar tähistab 70. sünnipäeva.

• Kõrgkooli kõige noorem töötaja seisuga 01.10.2021 on IT spetsialist-kasutajatugi Kaarel Vent (23) ning eakaim kaasprofessor Mary Anne Coffey (74).

Jäta kommentaar

Your email address will not be published. Required fields are marked *