LAADIMINE

Kirjuta otsingusõna

400 lisaõppurit kõrgkoolis

Jaga

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uksest astub igal hommikul sisse sadu erinevaid inimesi. On neid, kes alles oma õpinguid alustasid ja kellele koridorid veel väga tuttavad pole. On neid, kes juba täpselt teavad, kuhu kabinetti või klassiruumi minna. Vahel tuleb sekka ka mõni kuller, kes sületäie pakkide tagant välja ei näe ning õiget inimest taga otsib. Vahel astuvad uksest sisse noored, kelle haridustase veel õpingute alustamiseks liiga madal, aga kellel huvi tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna vastu on kõrge.

Kõrgkooli missioon on luua parimad võimalused tervishoiuhariduseks ja arendada ühiskonna terviseteadlikkust. Just seda pakubki koostöö koolidega, kust noored ka oma tee kõrgkooli leiavad. Õigemini on need võimalused loonud kõrgkool koostöös üldhariduskoolidega, kes mõistavad, et meie professionaalsed õppejõud ning suurepärased praktikaruumid annavad võimaluse muuta tavalised koolitunnid huvitavaks ning pakuvad samaaegselt noortele ka kõrgkoolis õppimise kogemust.

Koostöö 16 kooliga

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolil on hetkel kehtiv koostööleping 16 erineva üldhariduskooliga üle Eesti. See tähendab, et soovi korral on meie õppejõud valmis nende koolide õpilastele pakkuma teadmisi ja oskusi tundide läbiviimiseks erinevatel teemadel ning meie oskame arvestada nende koolide soovide ja õppeainete mahtudega. Algselt oli koostöö koolidega pigem Tartu põhine, aga praeguseks tullakse meie juurde õppima ka näiteks Kohtla-Järvelt. 2022/2023. õppeaastal astus selle koostöö raames kõrgkooli uksest sisse ligi 400 õpilast. See on peaaegu sama palju inimesi kui sellel sügisel kutse- ja rakenduskõrgharidusõppesse õppima asus. Koostöö maht on järk-järgult kasvanud, sest üldhariduskoolide õpilaste tagasiside on valdavalt positiivne ning kõrgkooli õppejõud ja praktikaruumid saavad kiidusõnu. Seega on koolid suurendanud nende tundide mahtu ning leidnud võimalusi, et õpilased saaksid veelgi rohkem teadmisi omandada just Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

Mõne kooli õpilased külastavad kõrgkooli terve õppeaasta vältel ning neil on tunniplaani märgitud, et igal nädalal esmaspäeviti toimuvad kaks viimast tundi kõrgkoolis õppejõudude juhendamisel. Mõni kool viib aga läbi hoopis intensiivsema kursuse. Sellisel juhul veedetakse mitu koolipäeva järjest kõrgkoolis ning oma kooli nendel päevadel ei satutagi. On ka koole, kes alles katsetavad meie juures õppimise võimalusi ning veedavad siin vaid mõned tunnid aasta jooksul. Eelmisel õppeaastal õppisid üldhariduskoolide õpilased meie kõrgkoolis üle 425 akadeemilise tunni. See on sama hea kui koolitada õpilasi peaaegu kaks nädalat järjest ööpäev läbi. Õnneks jagunevad tunnid siiski õppeaasta peale ära ja nii saavad õppejõud keskenduda põhitegevusele – meie enda õppurite õpetamisele ja toetamisele ning ka õpilaste koolipäevade pikkus ei ületa lubatut.

Lõõgastav aroomiteraapia koolipäeva lõpus

Sisu, mida meie õppejõud üldhariduskoolidele pakuvad, on väga erinev ning sõltub koolide soovidest ja kõrgkooli võimalustest. Kõige populaarsemad teemad on läbi aegade olnud kõik need, mis on seotud laboriga. Kindlasti on siin põhjuseks ka see, et koolidel endal puuduvad tihti vajalikud seadmed ning kõrgkooli laboriruumid koos pädevate õppejõududega on ideaalne koht uute teadmiste omandamiseks. Koolid soovivad oma õpilastele pakkuda võimalikult palju praktilist õpet. Seega on õpilaste seas hinnatud näiteks praktikumid kipsi ja kaltsiumi teemal või operatsiooniteemalised töötoad.

Samas soovivad õpilased kogeda ka kõike sellist, millega koolis õppides võib olla kokku ei puutugi. Näiteks võib siinkohal tuua aroomiteraapia praktikumi, millele õpilased andsid ainult positiivset tagasisidet ning tõid välja selle lõõgastuvat mõju pärast väsitavat õppetööd. Muidugi on äärmiselt oluline ja populaarne kõik esmaabiga seonduv. Pärast esmaabi tundide läbimist ja testi sooritamist saavad õpilased ka tunnistuse kursuse läbimise kohta, mida võimalik kasutada näiteks autokoolis. Anatoomia klassis asetsev anatoomiline laud on samuti meie koostöökoolide seas hinnatud, samuti ei saa mainimata jätta füsioteraapiaga seotud kursuseid. 2023/2024. õppeaastal oli füsioteraapia õppekava sisseastujate hulgas meie kõrgkoolis kõige populaarsem – ühele kohale soovis õppima tulla 12 huvilist. Seega on ka arusaadav, et noorte huvi selle teema vastu on suur ning koolid tahavad seda õpilastele enne erialavalikut põhjalikumalt tutvustada.

„Kui ma saaks lõigata päris organeid, siis see oleks vinge!“

Kõrgkool peab siinkohal oma tegevused kiirelt kohandama vastavalt koolide ja noorte huvile ning tagasisidele. Seetõttu on alati põnev ja oluline lugeda õpilaste hinnanguid kursustele ja meie õppejõududele, kuna sealtkaudu selgub, millised teemad neile kõige rohkem huvi pakkusid ning kuidas saaks kõrgkool tervishoiuvaldkonda noorte jaoks veelgi põnevamaks teha.

Järgnevalt on välja toodud mõned tähelepanekud õpilaste antud tagasisidest:

  • „Ratastooliga sõit. Poleks kunagi arvanud, et saan koos klassikaaslastega mööda maja ringi sõita. See jääb kindlasti igaveseks meelde.“ (Abivahendite praktikum)
  • „Toitumise teema oli väga huvitav, sest olen ise selle teema vastu varasemalt huvi tundnud ning vajan neid teadmisi sportlasena.“ (Toitumise loengud)
  • „Toiduhügieeni loengud olid minu jaoks kõige huvitavamad, sest ma pole ise kunagi varem tähele pannud, kui oluline see tavaelus tegelikult on.“ (Toiduhügieeni loeng)
  • „Vere praktikum oli väga huvitav ja tekitas minus huvi õe eriala vastu. Kui tahan õppima tulla, siis pean verevõtmisega enesekindlalt hakkama saama ning sain seda nüüd kogeda.“ (Verevõtmine mulaažilt praktikum)
  • „Minu jaoks oli unistuste tund vere praktikum. Ma ei oleks iial arvanud, et see on nii huvitav ja saab ka ise proovida.“ (Verevõtmine mulaažilt praktikum)
  • „Kui ma saaks lõigata päris organeid, siis see oleks vinge!“ (Küsimus, mida võiks kõrgkool veel pakkuda)
  • „Sooviksin rohkem teada radioloogia kohta. Tahaksin teada, mis perspektiivid on radioloogial ja radioloogiatehnikutel.“ (Küsimus, mida võiks kõrgkool veel pakkuda)
  • „Mulle meeldis kõige rohkem anatoomiline laud. See oli nii võimas kogemus, et tahaks veel näha ja õppida!“ (Tagasiside kursusele)
  • „Mulle väga meeldis terve maja, sest seal on nii palju erinevaid ruume, kus oma oskusi arendada ja valitud elukutset õppida. See oli mitmekülgne.“ (Tagasiside kursusele)

Meditsiinisuunast tervishoiukõrgkooli

Kõrgkooli üks pikaaegsamaid koostööpartnereid on Tartu Tamme Gümnaasium, kus gümnaasiumis võimalus valida meditsiinikallakuga õppesuund. Kõrgkooli jaoks on eriti oluline, et meditsiinihuvilised saaksid võimaliku hea ülevaate kõrgkooli õppekavadest ning tervishoiust üleüldiselt. Nii saavad noored sügavama vaate ja teavad keskkooli lõpuks, kas jätkata oma teed selles valdkonnas või valida pigem midagi muud.

Tamme Gümnaasiumi meditsiiniklassi õpilased satuvad kõrgkooli nii 10. kui ka 11. klassis ning nii sügisel kui ka kevadel. Suve lõpus toimuvad enamasti intensiivsemad praktikapäevad, kus õpilased ühe või lausa mitme päeva vältel erinevaid teadmisi ja oskusi omandavad. Näiteks on koos valmistatud jogurtit ning võetud mikrobioloogilisi külve, aga praktiseeritud ka ergonoomikat jpm põnevat. Tamme Gümnaasiumi õppesuundade juhi Urmas Tokko sõnul peab nende kool oluliseks meditsiini- ja tervishoiuhuviliste noorte silmaringi, teadmiste, oskuste ja väärtushinnangute arendamist kaasaegses õpikeskkonnas.

„Õpe Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on huvitav ja praktiline, annab igapäevaeluks vajalikke oskusi, soodustab tervishoiutöötajate tegeliku töö sisu ning selle ühiskonnale tähtsa valdkonna laiemat mõistmist, aga ka teadusliku ja teaduspõhise maailmavaate kujunemist,“ kinnitab ta. Samuti on Tokko sõnul liigutav, et pika koostööperioodi jooksul on õpilasi õpetanud paljuski samad õppejõud. „Õpilaste tagasiside sellele õppele on aastaid olnud väga positiivne!“ võtab ta koostöö kokku.

Kõrgkoolil on äärmiselt hea meel teha koostööd erinevate koolide ja noortega. Nende tagasiside näitab, et koostöö üldharidus- ja kõrgkooli vahel on vajalik ning lisaks uutele teadmistele ja oskustele suurendab see ka noorte teadlikkust karjäärivõimalustest. Samuti toimub noorte harimine läbi erinevate kogukonnateenuste, mida kõrgkool pakub. Kindlasti soovib kõrgkool tulevikus veelgi rohkem arendada koolidele pakutavaid programme ja kaasata uusi koostööpartnereid üle Eesti! Mida varem tervishoiuharidusega tutvust teha, seda suurem on tõenäosus, et kõrgkooli jõuavad motiveeritud noored, kellel on selge siht ning soov Eesti tervishoidu panustada!

Diane Paju, Tartu Tamme Gümnaasiumi 11. meditsiiniklassi õpilane

Diane Paju
Diane Paju


Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis toimuvaid tunde ei saa kindlasti kirjeldada tüütu kohustusena. Minu jaoks teeb tunni huvitavaks see, kui saan ise midagi proovida. Seetõttu on kõrgkooli tunnid ühed kõige toredamad ja huvitavamad. Lisaks sellele, et tunnid väljaspool kooli on toredad ja huvitavad, saab alati teada uusi fakte, kinnistada varem omandatud teadmisi ning kerge maitse suhu sellest, mida tulevikus seal õppida võiks (enamasti bioloogia ja inimese füsioloogia teemadel).

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tundidest on seni mul kõige eredamalt meeles veenivere võtmise praktikum ja biokeemia. Esimese puhul ei eelnenud õppejõud Taimi Taimalu poolt pikka lohisevat loengut, vaid ta seletas meile kõige olulisema ning siis saime juba ise proovima hakata. See oli ülivahva kogemus, mida iga inimene just iga päev ei koge. Biokeemia praktikumist on mul ainult head mälestused õppejõud Kaido Liivaga. Esimesel päeval oli temaga ainult loeng ja ise midagi proovida ei saanud, aga see oli mu terve senise gümnaasiumiaja lemmik loeng! Õppejõud rääkis põnevaid lugusid enda kogemustest ning viskas nalja. Tund oli väga kaasahaarav ja ei grammigi igav! Sellele järgnenud praktiline tund oli absoluutselt võrratu!

Kindlasti võiksid ka teised haridusasutused selliseid tunde väljaspool koolimaja läbi viia. Õpilased võtaks tunde väljaspool kooli väga vahva ja meeldejääva kogemusena! Olen ise siiani jäänud ja suure tõenäosusega jään ka edaspidi truuks plaanile minna pärast gümnaasiumi psühholoogiaga seotut õppima!

Victoria Särg Õe õppekava I kursuse tudeng ning Tamme Gümnaasiumi meditsiiniklassi vilistlane

Victoria Särg
Victoria Särg


Koostööpartnerite juures läbiviidud tunnid avardasid minu silmaringi ja vaatepilti kogu tervishoiu valdkonna kohta. Ma nägin oma silmadega, kuidas töö toimub ja sain ka ise proovida näiteks kipsi panemist, vererõhu mõõtmist jne. Kõige ägedam oli see, et ise proovides sain ma aina rohkem aru, et mulle meeldib tegeleda tervishoiuga seotud tegevustega ning ma polegi kõige halvem selles! Meenutades kõrgkoolis läbitud tunde, siis eelkõige meenub mulle kui toredad, huvitavad ja erinevad kõik tunnid olid. Osaledes sai ülevaate valdkondadest ja nende praktikatest. Eriti jäid meelde erinevad praktilised tegevused, nagu veenivere võtmine mulaažilt või massaaži praktikum. Nüüd, üliõpilasena, võin öelda, et mul on kindlasti kergem kui teistel (kes pole praktilisi tunde kooliajal siin läbinud). Esiteks pole õppehoone minu jaoks nii võõras. Teiseks ma tajusin paremini, mis mind ees võib oodata ning kolmandaks on teatud aineid lihtsam käsitleda, kuna mingi teadmine on olemas.

Arvan, et iga kool võiks selliseid tunde teha. Need aitaksid kaasa noorte karjäärivalikutele. Nii saab noor aru, kas antud valdkond kõnetab teda või ei. Sellise ülevaate saamine aitab noortel paremini mõista ametit ning seda, milline see tegelikult on. Mulle väga meeldisid tunnid partnerite juures ning iga tunniga kõnetas tervishoid mind aina rohkem. Sain aru, et tervishoid on just see, kuhu ma tahan kuuluda. Nii võibki öelda, et tunnid aitasid kaasa minu erialavalikule.