LAADIMINE

Kirjuta otsingusõna

Juubel Meil ja mujal

Virtuaalreaalsed töötoad noortele

Jaga
Alatskivi Malev. Foto: Gerit Dreyersdorff

Tartu Tervishoiu Kõrgkool viis 2019. aasta algusest kuni 2021. aasta augustini Haridus- ja Noorteameti (varasemalt Eesti Noorsootöö Keskuse) tellimusel läbi praktilise väljundiga virtuaalreaalseid töötubasid noortele, mis tutvustasid bioanalüütiku ja õe ametit. Töötubade eesmärk oli siduda omavahel haridus- ja tööelu, suurendades nii noorte kokkupuudet töömaastikuga, tõsta konkurentsivõimet kui ka anda suuniseid teadlikuma karjäärivaliku tegemiseks. Peamiseks sihtrühmaks olid 15–19 aastased noored, kuid töötubades osales ka nooremaid ja vanemaid.

Töötubade käigus oli noortel võimalik virtuaalreaalsete prillide vahendusel sattuda õe ja bioanalüütiku igapäevatöö keskmesse ning jälgida nende tegutsemist kriisisituatsioonis. Lisaks oli töötubades võimalik saada ülevaade nende ametite haridus- ja töövõimalustest ning praktiseerida erialaseid töövõtteid. Nii oli võimalik bioanalüütiku töötoas analüüsida kunstvere- ja bakteriproove ning ära tunda vähkkasvajat, õe töötoas harjutada õigeid elupäästvaid esmaabi võtteid. Töötubasid viidi läbi nii avatud noortekeskustes, üldhariduskoolides, aga ka malevates, laagrites, karjäärimessidel ja infopäevadel.

Kuigi viimase pooleteise aasta jooksul seadis koroonaviiruse levik töötubade korraldamisele suured piirangud, sai tänu heale koostööle Haridus- ja Noorteametiga ning töötubadest huvitatud asutustega projekt edukalt ellu viidud. Projekti käigus jõuti töötubasid läbi viia kõikides Eesti maakondades ja 40 erinevas kohalikus omavalitsuses. Kokku korraldati 137 töötuba, nendest 70 bioanalüütiku ja 67 õe ametit tutvustavad. Kuna huvi töötubade vastu oli äärmiselt suur, siis jõuti esialgu planeeritust palju rohkemate noorteni – töötubadest sai osa 1787 noort, mis on 587 noort rohkem kui esialgu planeeritud (1200).

Koostöö erinevate asutustega oli kogu projekti vältel sujuv ja noorte tagasiside töötubadele ainult positiivne. Nii mõnigi noor jäi pärast töötubasid pikemalt vestlema ja tundis huvi sisseastumise vastu. On teada, et paar noort on töötubades osalemise põhjal tulnud kõrgkooli õppima, mille üle on siiralt hea meel. Võimalusel jätkame töötubade jätkusuutliku pakkumisega projektiväliselt.

Suur kummardus töötubade läbiviijatele: Janika Pael, Siret Läänelaid ja Kaido Liiv.

Töötubade toimumist rahastati haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESFi kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames. Virtuaalreaalsuse videode looja oli Civitta koostöös Maru VR Productioniga.

Alatskivi malev. Foto: Gerit Dreyersdorf

Märksõnad: