LAADIMINE

Kirjuta otsingusõna

Teenus kogukonnale – kuidas muudame läbi teenuste ühiskonda terviseteadlikumaks?

Jaga

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üks missioonidest on arendada ühiskonna terviseteadlikkust. Selle juurde käib kogukonna harimine läbi erinevate teenuste, mida kõrgkool iga aastaga järjest enam pakkumas on. Peale selle, et teenused tõstavad osalejate terviseteadlikkust, on see praktiline võimalus meie õppuritele: loengutes omandatud teadmisi saab praktiseerida nii haridusasutustes, ettevõtetes kui ka kogukonnaüritustel.

10 000 inimest aastas

2021. aastal sai Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teenusest mõjutatud peaaegu 10 000 inimest. See näitab, kui suur mõju on kõrgkoolil ühiskonna terviseteadlikumaks muutmisel. Kuna sihtgrupid võivad olla väga erinevad, siis on ka pakutavad teenused vastavalt kohandatud.

Kõigepealt erinevad teenused, mida pakutakse õppetöö osana – need on tegevused, mis on seotud tudengite õppetööga ja enamasti on need kohustuslikud mingi aine läbimiseks. Näiteks on õppuritel eraldi aine „Teenus kogukonnale“, kus kõigepealt tehakse omal soovil valitud teenuse põhiteadmised selgeks ning seejärel minnakse neid organisatsioonidesse või üritustele ellu viima. Kes kord Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õppinud või töötanud teab, et tihti otsitakse huvilisi massaažiteenust saama. Ka see on osa õppetöösisesest teenusest, kus massööri õppekava õpilased oma teadmisi lõpuks kliendi peal proovivad.

Kuna huvilisi kõrgkooli teenuste vastu on väga palju, siis on võimatu neid kõiki õppetöö sisse mahutada. Seetõttu moodustavad suure osa õppetöö välised teenused: neid teevad tudengid ning õppejõud väljaspool õppekavasid ja õppetööd ning see õppurite õppetulemusi otseselt ei mõjuta. Üldiselt on meie pakutavad teenused tasuta, sest tahame pakkuda teadmisi ning oskusi kõigile.

Perekoolist tervisevõimlemiseni

Lisaks saab jaotada teenused saaja järgi. Tartu Tervishoiu Kõrgkool paistab silma selle poolest, et pakume väga palju teenuseid eraisikutele. Näiteks alustasid sügisel võimlemistunnid neuroloogilise kahjustusega inimestele ja eakatele, just käima õppinud mudilastele ja lapseootel naistele. Samuti on üks meie populaarsemaid teenuseid perekool, mille käigus omandavad tulevased lapsevanemad vajalikke teadmisi meie õppejõudude ning ämmaemanda õppkava tudengite juhtimisel. Eelmisel aastal osales perekoolis peaaegu 4000 inimest.

Suur osa meie teenustest on suunatud haridusasutustele. Lasteaedade seas on populaarne kaisuloomakliinik, kus lapsed oma kaisuloomade peal erinevaid raviprotseduure läbi viivad. Lapsed saavad mänguliselt teha kaisuloomal tegevusi ja seeläbi vähendada oma hirmu arstide või haiglate ees. Kõige sagedamini kõrgkoolilt küsitud teenus on kätepesu koolitus. Kuigi võib mõelda, et mis kätepesus keerulist saab olla, siis tegelikult on käte pesemine efektiivne ainult siis, kui seda õigesti teha. Nii käivad meie õppurid ja õppejõud erinevates haridusasutustes ning teevad noortele selgeks, kuidas oma käsi õigesti pesta ja end seeläbi erinevate pisikute eest kaitsta.

“Peale selle, et teenused tõstavad osalejate terviseteadlikkust, on see praktiline võimalus meie õppuritele.”

Väga palju teeme koostööd ka erinevate gümnaasiumitega üle Eesti. Selleks, et muuta noori terviseteadlikumaks ja anda neile esmased teadmised tervishoiuharidusest, pakume tasulisi kursuseid meie õppejõudude juhendamisel. Nii näiteks võib mõni kool käia terve õppeaasta vältel igal nädalal meie juures ja teha praktilisi tunde nii laboris kui ka palatis. Lisaks sellele, et noored saavad teadmisi, tekib neil tihti huvi ka tervishoiu vastu ning mõned aastad hiljem võib neid leida hoopis meie õppurite nimekirjast.

Olulise osa moodustavad ettevõtted, kes oma töötajaid harida soovivad. Näiteks on meil olnud hea koostöö Tartu Lennuakadeemiaga, kus meie õppejõud ning õppurid on viinud läbi rühmatrenne või jaganud teadmisi, kuidas oma tervist hoida. Suured tööstusfirmad on eriti huvitatud ergonoomikast. Järjest enam mõistetakse, et töötaja ja tööandja saavad ise väga palju oma tervise heaks ära teha ning meie roll on neid lihtsalt juhendada. Tihti pakuvad meie töötajad ja õppurid teenuseid ka erinevatel üritustel ning messidel. Näiteks osutus ühel viimastest messidest populaarseks dünamomeeter, mis mõõtis huviliste kätes olevat jõudu. Samuti on olnud võimalik mõõta oma kehakoostist või arvata suhkrusisaldust jookides. Vahel korraldab kõrgkool hoopis ise suurüritusi nagu näiteks kooliõpilastele ja nende õpetajatele suunatud terviseteadlikkuse õpipäevad kevadel, kus tiheda ja põneva programmi käigus omandatakse mitmeid teadmisi.

Kuigi koroona leviku tõttu ei saanud kõrgkool vahepeal kõiki teenuseid pakkuda või tuli need viia osaliselt veebi, siis nüüdseks on huvilised meid taas üles leidnud. Nii saabub kõrgkooli nädalas vähemalt 3-4 kirja, kus mõni organisatsioon meie tudengite ja õppejõudude teadmiste vastu huvi tunneb. Samuti on meile tekkinud hulk häid koostööpartnereid, kellele teenuste pakkumine on juba järjepidev.

Kõik meie teenused on oluline osa kõrgkooli missioonist ning aitavad ühiskonnale õpetada terviseteadlikkust ning tervislikke eluviise. Kuigi nõudlus on tihti suurem meie võimekusest teenuseid pakkuda, tasub siiski alati uurida või hoida silm peal meie kodulehel nooruse.ee/teenused, kust erinevate teenuste kohta infot leiab. Samuti on alati oodatud uued ideed teenusteks!

“Lasteaedade seas on populaarne kaisuloomakliinik, kus lapsed erinevaid raviprotseduure oma kaisuloomade peal läbi viivad.”

Mida arvavad Tartu Tervishoiu Kõrgkooli inimesed teenuste läbiviimisest?

Teenus kogukonnale aine õppejõud-lektor Piret Simm-Pärle:
„Teenus kogukonnale“ on õenduse õppekava uus praktika, mis annab üliõpilastele oskuse suhelda erinevate kogukonna liikmetega. Kindlasti muudab see ka õppetööd vaheldusrikkamaks. Aine on vajalik, sest järjest enam soovib ühiskond saada tervishoiutöötajatelt nõu ja abi. Osad üliõpilased on olnud väga aktiivsed ja pakuvad ise tervisedenduslikke teemasid erinevatele sihtgruppidele. Üliõpilaste motivatsiooni tervisedenduslike tegevuste osas tõstab ka see, et neil endil on võimalus valida mida, kuidas ja kelle hulgas nad projekti päriselt läbi viia tahavad. Kellel aga parajasti head ideed pole, nendele pakume e-kursusel välja erinevaid huvilisi, kes meiega ühendust võtnud on ja kes meilt teenust ootavad.

Terviseedenduslike projektide läbiviija ja üliõpilaste juhendaja, õppejõud-kaaslektor Olga Jagintseva:
Huvilised peavad kuulma hügieenist, toitumisest, päevarežiimist, esmaabist jms professionaalidelt. Ma ei kahtle, et kodus vanemad, vanavanemad jt lastele paljudest asjadest räägivad, kuid lähedaste autoriteet, ei tööta nii nagu täiskasvanud inimeste sõnad. Kui meie tudengid neid õpetavad, muutuvad õpilased ise rohkem tähelepanelikumaks, kuulavad ja hea meelega osalevad aruteludes. Samuti küsitakse meilt palju küsimusi. Lisaks saavad gümnasistid teenuse käigus informatsiooni õppimisvõimaluste kohta. Terviseteadlikkusest rääkides harjutavad üliõpilased, kuidas auditooriumi ees veenvalt oma häält kasutada ja nii publiku tähelepanu võita.

Aktiivne teenustel osaleja, õe õppekava üliõpilane Gerda Pihle:
„Teenus kogukonnale“ praktikal osalemine aitab kaasa kogu õppetööle. Õe töös on väga oluline suhtlemisoskus erinevas vanuses inimestega ning antud praktika raames on meil võimalik seda harjutada. Mulle väga meeldib, et enamasti toimuvad teenused kliinilisest keskkonnast väljaspool ja seetõttu on õhkkond kuidagi sõbralikum ja vabam. Kuna praktika „Teenus kogukonnale“ maht on 19,5 astronoomilist tundi, siis võiksid päevad olla kompaktsemad. Näiteks vahel kutsutakse kooli ainult ühele klassile 45 minutit rääkima ja siis pean erinevaid teenuseid sobitama nii enda tunniplaani kui ka teenuse saaja graafikuga. Kõige toredam on inimestes uute teadmise või ahhaa-emotsiooni loomine. Kui ma näen lapse säravaid silmi, sest tema käed just helendasid lambi all (UV-lamp, mis näitab käte puhtust pärast nende pesemist), siis on see väga hea tunne.