LAADIMINE

Kirjuta otsingusõna

Aktuaalne

Tiina Kukkes ja Zinaida Läänelaid – kõige värskemad auliikmed

Jaga

16. novembril toimunud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli 211. aastapäeva aktusel nimetati kõrgkooli auliikmeteks Zinaida Läänelaid ja Tiina Kukkes.

Tiina Kukkes

Kõrgkooli pikaaegse õppejõu Tiina Kukkese panus kogu Tartu Tervishoiu Kõrgkooli akrediteerimisprotsessi ning radioloogiatehniku õppekava arengusse on läbi kolme aastakümne olnud märkimisväärne.

Tema südameasjaks oli radioloogiatehnikute teadus- ja arendustegevus, eriala populariseerimine läbi välisvõrgustike töös osalemise ja rahvusvaheliste projektide juhtimise. Samuti oli ta oluline liige Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teadustöö nõukogus. Tänu väga laiale ja pikaajalisele rahvusvahelisele koostöökogemusele tõi Tiina Kukkes radioloogiatehnikute õppekavale teadmised ja oskused arendada õppekava vastavalt Euroopas kehtestatud kõrghariduse kvaliteediindikaatoritele. Sellel omakorda on väga oluline roll nii radioloogiatehnikute põhiõppe edukatele akrediteerimisprotsessidele kui ka tänaseks olemasolevale rahvusvahelise radiograafia magistriõppe tähtajatule õpetamisõigusele. Rahvusvaheliste projektide, uuringute ja töörühmade juhtimine ja neis osalemine on radioloogiatehnikute õppekavale juurde andnud pikaajalisi partnereid, kes tänu Tiina rajatud headele ja usalduslikele suhetele pöörduvad tänagi koostööideede ja projektiplaanidega õppekava poole.

Lisaks eelnevale oli Tiina Kukkes radioloogiatehniku õppekaval väga hinnatud inglise keele ja uurimistöö metoodika õppejõud. Temale omase professionaalsuse, nõudlikkuse ja teatud ranguse, kuid sealsamas ka ääretult üliõpilasesõbraliku suhtumise tõttu, on teda kirjeldatud kui ideaalse õppejõu võrdkuju. Kolleegid on Tiina Kukkest alati üksmeelselt hinnanud kui väga abivalmist, põhjalikku, kohusetundlikku ning väärtuslikke nõuandeid jagavat meeskonnaliiget. Tiina oskas tõepoolest väga paljudes küsimustes nõu anda ja vastus ei jäänud mitte kunagi saamata. Ta oli väga suureks eeskujuks ning ka see ei ole radioloogiatehniku õppekava arengus vähetähtis.

Zinaida Läänelaid

Tartu Meditsiinikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppearendustegevuste eestvedamise ja radioloogiatehniku õppekava ning rahvusvahelise magistriõppe arendamise eest kõrgkooli auliikmeks nimetatud Zinaida Läänelaid töötas Tartu Meditsiinikoolis ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis kokku 33 aastat. Zinaida Läänelaid on oma esimeselt väljaõppelt ja töökogemuselt lastearst ehk pediaater. Õpetajaks Tartu Meditsiinikooli tõi teda 1988. aastal just see eriala. Ta töötas Tartu Meditsiinikooli õppealajuhatajana aastatel 1995–2003.

Radioloogiatehnikute õppekava eestvedamist alustas Zinaida 2003. aastal. Uus väljakutse oli tingitud vajadusest hakata esmakordselt Eestis õpetama kõrgharidusega radioloogiatehnikuid. Mis täna tundub tavaline, oli siis pea võimatuna näiv ülesanne: liita erinevad tippspetsialistid ühise eesmärgi nimel, võtta vastutus juhtida uue õppekava arengut oma senisest valdkonnast erineval erialal.

2015. aastast alates lisandus radioloogiatehnikute õppekavale ka bioanalüütikute õppekava, moodustades osakonna, mida Zinaida juhtima asus, kuid ainult sellega ta ei piirdunud. Esimesena Baltikumis sai just tema eestvedamisel avatud eelkliiniliste praktikaklasside kompleks radioloogiatehnikutele: klassiruumid, mis sisaldavad nii päriselt töökeskkonnas kasutatavaid kalleid masinaid kui ka kõrgtehnoloogilisi õppemulaaže.

Veidi enam kui kümme aastat radioloogiatehnikute õppekava juhtimist, uute õppejõudude leidmist ja nende toetamist päädis algatusega radioloogiatehnikute magistriõppe avamiseks. Täna on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis avatud rahvusvaheline radiograafia magistriõpe just tänu temale. Jonnaka veenvusega jätkas ta selle vajaduse selgitamist kõigile osapooltele ning võimaluste loomist koostöös mitmete Euroopa erialaorganisatsioonidega. Kõrgkoolil on täna radioloogiatehnikute valdkonnas sidemed nii Euroopa Nukleaarmeditsiini ühinguga kui ka Tuumaenergia Agentuuriga, kelle toel jõuavad Eesti üliõpilasteni maailma parimate lektorite loengud. Magistriõppe taseme õppekavade avamine kutsekoolist kasvanud rakenduskõrgkoolis võib näida tavaline, aga tegelikkuses on see olnud järjepidev töö ja pühendumine ning näitab ilmekalt, et kui on unistused ja visoon, siis on kõik võimalik.
Zinaida Läänelaid oli ja on suurte kogemustega hinnatud kolleeg, kes on oma pikaajalise tegevusega kahtlemata väärikaks eeskujuks nooremale põlvkonnale.

Märksõnad: