LAADIMINE

Kirjuta otsingusõna

Valminud on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppimise ja õpetamise hea tava kokkulepe

Jaga

Milleks on meil vaja eetikat? Läbi ajaloo on inimestel lisaks seadustele olnud soov või vajadus reeglite ja kokkulepete järele, mis õigusaktidest üldisemalt annaks suuniseid selle kohta, kuidas erinevates olukordades käituda: mis on hea ja halb, mis õige, mis vale, kuidas tohib või ei tohi, kuidas peaks mingis olukorras käituma või vastupidi – millisest käitumisest hoiduma. Nende abil kaalume valikuvariante ja otsuseid ning anname neile hinnanguid ja võtame seisukoha. Niisiis ümbritseb meid igapäevaelus hulk kirjutatud ja kirjutamata reegleid, millele teadlikult või ka enesele teadvustamata toetudes püüame elada oma elu niimoodi, et hea oleks nii meil endil kui ka kõigil teistel.  

Eetika on tingimus, et elada maailmas, nii nagu loogikagi.”

Ludwig Wittgenstein

Ühiselt aktsepteeritud ja kirja pandud kokkulepped tagavad nende parema ja ühtlasema mõistmise ning võimaluse nende üle arutleda ja neid ka kahtluse alla seada, samuti ennetavad tõkkeid, millesse takerdume üksteiselt vaikides teatud käitumist või suhtumist eeldades. Tervishoiu erialadel on tugev ajalooline väärtusbaas ning kutse-eetika põhimõtted on lahutamatu osa tervishoiutöötajate igapäevatööst ja kõigist otsustest. Samamoodi toetub teadus ja õpetajatöö selgetele eetilistele põhimõtetele, mille täitmist eeldatakse kõigilt ning mille kaudu need põhimõtted omaks võtnud kogukond annab teatud lubadused oma tegevuse kohta nii üksteisele kui ka laiemale avalikkusele.

Seetõttu on loomulik, et kõrgkoolis, kus kohtuvad tervishoid, teadus, õppimine ja õpetamine, ning mis on õppimise ja töötamise ning teadus- ja arendustegevuse tegemise kohaks väga paljudele erinevatele inimestele, lepime kokku ja mõtestame ühtviisi n-ö õige ja vale üldised piirid. Kuidas ühiselt mõista ja austada kõige olulisemaid eetilisi põhimõtteid, mis selles keskkonnas kokku saavad? Kuidas kujundada kõrgkoolist koht, kus on hea õppida ja töötada, kus sünnib aus ja läbipaistev uurimistöö, kus sünnivad kaasaegsed arendused ja innovatsioon, kus on au sees head suhted omavahel ja kõigi koostööpartneritega?  

Põhimõtted ammused, dokument uus 

Eetikapõhimõtted ei ole meie jaoks midagi uut, need on alati olemas olnud ja meie tegevusi kõrgkoolis suunanud. Küll on aga oluline aeg-ajalt need koos ette võtta ning värske pilguga üle vaadata, sest muutuv maailm meie ümber tingib vajaduse hoida diskussiooni väärtuspõhimõtete ja ennekõike nende tähenduse üle värskena. Me võiks neid põhimõtteid ja nende tähendust enam teadvustada ja teadlikult järgida ning luua koos kõrgkoolis hea eetilise kliima märgates varakult ka võimalikke kitsaskohti.

Oleme kõrgkoolis kandnud ühiseid väärtuspõhimõtteid, kuid sõnastanud me neid otseselt ei ole. Sel eesmärgil alustas 2021. aastal kõrgkoolis  tegevust akadeemilise eetika töörühm, et need põhimõtted sõnastada, nende üle aruteleda ja kokkulepe ette valmistada. Nüüdseks oleme jõudnud punkti, kus võime rõõmuga tõdeda, et Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppimise ja õpetamise hea tava on ilmavalgust näinud ning meil on hea meel seda teiega jagada.