LAADIMINE

Kirjuta otsingusõna

Joonis 1. Üliõpilaste hinnang enda keskkonnateadlikkusele enne ja pärast valikaine läbimist (n = 48) (%).
Niagara juga ON vaatamisväärsus.