LAADIMINE

Kirjuta otsingusõna

Aktuaalne

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli täiskasvanud õppijate osakaal kasvab aasta-aastalt

Jaga

Alates 2017/18. õppeaastast on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis tõusnud poolteist korda nende õppijate osakaal, kel vanust rohkem kui 25 eluaastat, selgub kõrgkooli statistikast. Kui 20-24aastaste õppijate osakaal on jäänud aasta-aastalt enam-vähem samaks, siis viimastel aastatel on näha just 35aastaste ja vanemate õppijate arvu tõusutrendi.

„Kõrgkooli tudengkond on muutumas üha heterogeensemaks ning aasta-aastalt näeme trendi, kus järjest rohkem asub kõrgkooli uut eriala õppima neid, kellel gümnaasiumi lõpetamisest möödas mitmeid aastat ja mõni eriala juba omandatud,“ tõdes Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkar. „Sellel on mitme põhjuseid. Üheks põhjuseks on kindlasti tervishoiuerialade jätkuv populaarsus ja riiklikult kokkulepitud miinimumtöötasu – sisseastuja võib olla kindel, et pärast kõrgkooli lõpetamist on tal töökoht garanteeritud ja tal on võimalik valida endale sobivaim tööandja. Teiseks põhjuseks on kõrgkooli kaasaegne ja innovaatiline õpikeskkond ning professionaalsed õppejõud. Ja kolmandaks: nagu Kantar Emori poolt 2022. aastal läbi viidud uuring näitas, on 15-60aastaste Eesti elanike hinnangul just Tartu Tervishoiu Kõrgkool Eesti mainekaim rakenduskõrgkool.“

Joonis 1. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kõrghariduse üliõpilaste vanuseline jaotus. Allikas: Haridussilm.ee

Täiskasvanud õppija on kõrge motivatsiooniga ning nad naudivad õppeprotsessi.”

Kersti Viitkar, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor

Käesoleva õppeaasta statistika näitab, et 20 protsenti Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengitest on vanuses 25-34 aastat, 35-44 aasta vanuseid õppijaid on 12,5 protsenti ning vanemaid kui 45 eluaastat on 12 protsenti. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengi keskmine vanus on tõusnud 28 eluaastani.

„Suheldes meie kõrgkooli täiskasvanud õppijatega, siis nende koolipinki taasjõudmise lood on äärmiselt huvitavad. Nende võime aega planeerida, nii et õppimise kõrvalt saab tehtud igapäevane töö, korraldatud pereelu ning tegeletud hobidega, on äärmiselt inspireeriv. Täiskasvanud õppija on kõrge motivatsiooniga ning nad naudivad õppeprotsessi“, kiitis Viitkar.

Kõrgkool on loonud uusi võimalusi täiskasvanud õppijatele erinevate õppimisvõimaluste pakkumiseks, nagu mikrokvalifikatsioonid ja põnevad täienduskoolitused. Mõned näited: 2021. aasta kevadel läbis mikrokvalifikatsiooni õpingud viis töötavat tervishoiuspetsialisti, kes jäid oma õpingutega väga rahule. 2023. aastal plaanib kõrgkool pakkuda Avatud Kõrgkooli täienduskoolitustena 14 uut koolituskursust, mis on suunatud nii tervishoiuspetsialistidele kui ka elanikkonnale laiemalt.

12.–23. oktoobrini toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. TÕNi raames toimub erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste  õppimisalaseid saavutusi ning kohalikes omavalitsustes toimunud õpitegusid.

Tabel 1. Tartu Tervishoiu kõrgkooli õppurite sooline jaotus. Allikas: õppeinfosüsteem Tahvel

Vanusegrupp 18 – 65Kokku (mees)Kokku (naine)Kokku
Kokku19813221520
Keskmine vanus25,5828,9328,49

Tabel 2. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppurite vanuseline jaotus. Allikas: õppeinfosüsteem Tahvel

Vanuse-gruppÕpib (mees)Õpib (naine)Õpib kokkuAkadeemilisel (mees)Akadeemilisel (naine)Akadeemilisel kokkuVälisõppes (mees)Välisõppes (naine)Välisõppes kokkuKokku (mees)Kokku (naine)Kokku
15..24123667790112839134135698833
25..34312402715354010137275312
35..44131481611282900014176190
45..547129136215170009144153
55..643283100000032831
65..74000011000011
Kokku177121213891910712623519813221520

Allikad:
Väljavõte haridussilmast 04.10.2022
Väljavõte Tahvlist seisuga 04.10.2022

Märksõnad: